Viktigt att se över taket

Taket är något vi ofta tar för givet på huset. Det sitter där och skyddar oss från allt som väder och vind utsätter oss för. Men om man aldrig tar sig tiden att faktiskt inspektera taket kommer detta kanske inte alltid vara fallet.

Tak kommer i flera olika varianter och man kommer självfallet behöva anpassa underhållet efter det sorts tak man har på huset. Det är viktigt att ha koll på ungefär hur länge ett tak håller och vad det är man måste vara extra noga med i underhållet. Men bara för att man vet vilket typ av tak man har betyder det inte att hållbarheten alltid är densamma. Det finns bättre och sämre kvalitet när det kommer till alla sorters tak och vet man inte tillräckligt mycket kan man nog inte själv bedöma om ens tak kommer att hålla som genomsnittet, kortare eller längre tid. Generellt sett kan man säga att tak håller mellan 30-50 år beroende på takvinkel, geografi och ytbeläggning.

Men för att ens ha någon aning om när man behöver kontakta någon för att planera att byta tak behöver man ju veta när det nuvarande taket lades, och är det den förra ägaren som lade taket får man hoppas att denna information fanns med i allt annat man fick veta om huset. Annars är det bra om man kan ta kontakt för att få dessa uppgifter. Finns det fel på ett tak som byggdes för bara några år sedan kan du behöver få kontaktuppgifter till byggarna som gjorde det och yrka på garanti för jobbet.

Det rekommenderas att man gör en visuell inspektion av taket varje år, vilket inte kräver mycket mer än klättra upp på en stege och bara titta på taket från denna. En mer grundlig inspektion bör göras med två års mellanrum för tak där garantin fortfarande gäller och varje år efter denna löpt ur. Undersök taket inifrån också, där kan du se om vatten har läkt in och skapar fuktrosor eller om det finns tendenser till mögel. Ovanpå taket ska du titta efter skador och missfärgningar. Det är minst lika viktig att undersöka hängrännorna och se till att de är i gott skick och rena från skräp och löv.

Så fort man märker någon skada på taket gäller det att fixa denna så fort som möjligt. Gör man inte det kan fukt ta sig in, vilket kan leda till röta i trä och korrosion i metall. Båda av vilka kan leda till kostsamma reparationer. Det går bra att göra temporära lösningar med presenningar och byggplats men det kan inte sitta i flera månader. Du räddar taket och håller det tätt fram till dess att du hittat någon som laga taket åt dig.